Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF5

458.000.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF9 PLUS

1.571.900.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF9 ECO

1.443.200.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF8 PLUS

1.237.500.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF8 ECO

1.057.100.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VFe34

690.000.000 

Vinfast Lux A2.0

VinFast Lux A2.0 Nâng cao

948.575.000 
419.100.000 

Vinfast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Nâng cao

1.258.704.000 

Vinfast President

VINFAST PRESIDENT

3.800.000.000 

Vinfast Lux SA2.0

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp

1.423.134.000 
1.160.965.000