Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF5

458.000.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF9 PLUS

1.571.900.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF9 ECO

1.443.200.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF8 PLUS

1.237.500.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VF8 ECO

1.057.100.000 

Ô tô điện Vinfast

Vinfast VFe34

690.000.000